Garantija

1. Visām interneta veikala www.shopland.lv piedāvātām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem. Preces garantijas apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā, atsevišķām precēm tas var būt pat 5 gadi. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar atrunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

2. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam preces saņemšanas laikā pārbaudīt, vai pareizi aizpildīti garantijas dokumenti. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, pārdevēja un pircēja paraksti, juridiskām personām arī skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums. Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.

3. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

4. Pat ja ražotājs precei noteicis garantijas termiņu, kas mazāks par diviem gadiem, Pircējam ir tiesības pieteikt prasījumu Pārdevējam par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

5. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

6. Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības:

6.1. Ja no preces iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši:

6.1.1. prasīt samazināt preces cenu;

6.1.2. prasīt novērst preces neatbilstību;

6.1.3. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;

6.1.4. prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

6.2. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

6.3. Ja no preces iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši:

6.3.1. vispirms pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;

6.3.2. ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam;

7. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

8. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt garantijas dokumentus vai pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Transporta izmaksas sedz Pircējs.

9. Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai garantijas talonu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam Ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, preces nogādāšanu servisa centrā veic Pārdevējs vai, vienojoties par to ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

10. Garantijas apkalpošana notiks ātrāk, ja nogādāsiet preci tieši garantijas dokumentos norādītajā servisa organizācijā, bet varat vērsties arī interneta veikala shopland.lv administrācijā, tālr. 20888881, e-pasts: info@shopland.lv. Darba laiks: darba dienās no 10:00- 18:00, sestdienās, svētdienās slēgts.

11. Mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas apkalpošanas pakalpojumos. Šāds pakalpojums var tikt nodrošināts saskaņā ar klienta pieprasījumu, par atsevišķu samaksu.

12. Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, putekļu sūcēju maisiem un birstītēm, spuldzītēm, drošinātājiem un citiem komplektējošiem, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas, garantijas apkalpošana netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota.

13. Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei:

13.1. ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ;

13.2. bojājuma rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja, ja tiek konstatēts, ka bojāta preces garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu;

13.3. ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā;

13.4. ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā;

13.5. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana;

13.6. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība;

13.7. ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.),

13.8. bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai;

13.9. bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā;

13.10. izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;

13.11. nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).

14. Gadījumos, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. Ja klients piekrīt maksas remontam, jāiesniedz maksas remonta pieteikuma veidlapa. Shopland.lv ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta sākšanas.

15. Neskaidrību gadījumā rakstiet mums info@shopland.lv.